.

ලක්රුහුණු අමාගඟුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
ධර්ම දානය සදහා අමා ගඟුල ලබා දෙනන විහාරස්ථථාන
මුල් බුදුසමයෙහි ඉගැන්වෙන කර්ම සංකල්පය කරුමයක් කර නොගනිමු.
2017 01 113 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
බුදු නුවනට පමණක් පෙනුනු කර්මය බෙදෙන ආකාරය
2017 02 114 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
අඳුරෙන් එළියට අවුත් ආලෝකවත් ජීවිතයක් ඇතිකර ගනිමු.
2017 03 115 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
2017 04 116 බාහිර ආගමික ආකල්ප දුරු කරමු. සද්ධර්මය අතුරුදහන් නොකරමු.
2017 04 116 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
2017 05 117 බුදුරජාණන් වහන්සේ හඳුනාගෙන වාද විවාද වලින් සමුගනිමු.
2017 04 117 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය

AmaGangula - previous ---- පසු ගිය දහම් පත්‍ර

Sri Dalada Waruna

Budu Maga New

Himi

Videos

Audio

New Dharma Deshana

Books

Skype Status

JMS Support Online

config

Into Pages.....
December 2018
S M T W T F S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

සැසි මුණි සිහනඳ Sesi Muni Sihanada
සිළුමිණ පුවත් පත මගින් කොටස් වශයෙන් පලවු

larg sesimuni sihanada 

 ...

Read more ...
අන් අයට පිහිට
ඹබ අන් අයට පිහිට වන්න කැමතිද
ඹබට උදව් ?.
ඹබට උපකාරයක් ?.
සංසාරේ ආයු කාලය ?.
එක එක් සංසාරවල ආයු කාලය දැන ගන්න.
දිණමිණ දවසේ සිතුවිල්ල
නිවැරදි වැටහීමකින් පින් රැස් කරගනිමු
පෝදා වරුණ
පෝය ලැබිම්, ගෙවිම හා පෝදා වැදගත් දැCopyright © lakruhunu.com Template by VENUS