.

ලක්රුහුණු අමාගඟුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
ධර්ම දානය සදහා අමා ගඟුල ලබා දෙනන විහාරස්ථථාන
ලක්රුහුණු අමාගඟුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
සියවන කලාපය දෙසැම්බර් මසට 2015
සෝවාන් පුද්ගලයා හ`දුනා ගනිමු.
2016-01-101 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
නොදියුණු සිත කාමයෙහි ඇලෙයි දියුණු සිත කාමයෙහි නොඇලෙයි
2016-02-22 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
ගුණධර්ම හතක් පුරා දෙවියන්ගෙන් පැසසුම් ලබන කෙනෙකු වෙමු
2016 03 103 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
දන්නා තැනින් නොදන්නා තැනට මග පෙන්වු මාර්ග දේශකයාණෝ
2016 04 104 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
මනා පෞරුෂයක් තුළින් සසර දුක් නැති කරමු.
2016 05 105 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
නෙරපා හැරියත් අත් නොහැර ඇසුුරු කළ යුත්තෙකු සතු ගුණ හත
2016 06 106 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
තාවකාලික මිනිස් සිරුර පවත්වාගෙන යාමට නරක කර්ම නොකරමු.
2016 07 107 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
සද්ධර්මය සහ සත්පුරුෂයා, අසද්ධර්මය සහ අසත්පුරුෂයා
2016 08 108 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
භය තුනකි. ජරාව, ලෙඩවීම සහ මරණයයි.
2016 09 109 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
ප‍්‍රඥාවන්තයා දිළිඳු නොවේ.
2016 10 110 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය

AmaGangula - previous ---- පසු ගිය දහම් පත්‍ර

Sri Dalada Waruna

Budu Maga New

Himi

Videos

Audio

New Dharma Deshana

Books

Skype Status

JMS Support Online

config

Into Pages.....
October 2016
S M T W T F S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

සැසි මුණි සිහනඳ Sesi Muni Sihanada
සිළුමිණ පුවත් පත මගින් කොටස් වශයෙන් පලවු

larg sesimuni sihanada 

 ...

Read more ...
අන් අයට පිහිට
ඹබ අන් අයට පිහිට වන්න කැමතිද
ඹබට උදව් ?.
ඹබට උපකාරයක් ?.
සංසාරේ ආයු කාලය ?.
එක එක් සංසාරවල ආයු කාලය දැන ගන්න.
දිණමිණ දවසේ සිතුවිල්ල
නිවැරදි වැටහීමකින් පින් රැස් කරගනිමු
පෝදා වරුණ
පෝය ලැබිම්, ගෙවිම හා පෝදා වැදගත් දැCopyright © lakruhunu.com Template by VENUS