.

ලක්රුහුණු අමාගඟුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
ධර්ම දානය සදහා අමා ගඟුල ලබා දෙනන විහාරස්ථථාන
මුල් බුදුසමයෙහි ඉගැන්වෙන කර්ම සංකල්පය කරුමයක් කර නොගනිමු.
2017 01 113 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
බුදු නුවනට පමණක් පෙනුනු කර්මය බෙදෙන ආකාරය
2017 02 114 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
අඳුරෙන් එළියට අවුත් ආලෝකවත් ජීවිතයක් ඇතිකර ගනිමු.
2017 03 115 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
2017 04 116 බාහිර ආගමික ආකල්ප දුරු කරමු. සද්ධර්මය අතුරුදහන් නොකරමු.
2017 04 116 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය
2017 05 117 බුදුරජාණන් වහන්සේ හඳුනාගෙන වාද විවාද වලින් සමුගනිමු.
2017 04 117 අමා ඟගුල මාසික ධර්ම සංග්‍රහය

AmaGangula - previous ---- පසු ගිය දහම් පත්‍ර

Sri Dalada Waruna

Budu Maga New

Himi

Videos

 

Budumaga

වඳිමු මුතියංගණ සෑරදුන්

 

 

 

sdivaina logo
එම අයතනයේ වෙබ් මුල් පිටුවට ඉක්මන් පිවිසුම

බෞද්ධ ශ්‍රාවක ඔබට අපහසු තාවයකින් තොරව
ලිපි කියවිම සදහා එම ආයතනයට පිං අනුමෝදන් කරමින් පහසුවෙන් එම ලිපි වලට පිවිසිමට සැලැස්විම අපගේ අරමුණයි.

දිවයින පත්‍රය මගින් සැම මසකම නිකුත් කරන බෞද්ධ සගරාව බුදු මග එයට පිවිසිමට

arrow

2017 අප්‍රේල් 10 වැනිදා සඳුදා

  PDF
 

මුද්‍රණය හා බෙදාහැරිම

සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.

පටුන
   
         2017 අප්‍රේල් 10 වැනිදා සඳුදා

 

Budumaga

නිරවුල් දහම

 

 

 

sdivaina logo
එම අයතනයේ වෙබ් මුල් පිටුවට ඉක්මන් පිවිසුම

බෞද්ධ ශ්‍රාවක ඔබට අපහසු තාවයකින් තොරව
ලිපි කියවිම සදහා එම ආයතනයට පිං අනුමෝදන් කරමින් පහසුවෙන් එම ලිපි වලට පිවිසිමට සැලැස්විම අපගේ අරමුණයි.

දිවයින පත්‍රය මගින් සැම මසකම නිකුත් කරන බෞද්ධ සගරාව බුදු මග එයට පිවිසිමට

arrow

2017 මාර්තු මස 12 දා

  PDF
 

මුද්‍රණය හා බෙදාහැරිම

සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.

පටුන
   
 

2017 මාර්තු මස 12 දා


        

 

Budumaga

නිවනට යන විනීත රථ හත

 

 

 

sdivaina logo
එම අයතනයේ වෙබ් මුල් පිටුවට ඉක්මන් පිවිසුම

බෞද්ධ ශ්‍රාවක ඔබට අපහසු තාවයකින් තොරව
ලිපි කියවිම සදහා එම ආයතනයට පිං අනුමෝදන් කරමින් පහසුවෙන් එම ලිපි වලට පිවිසිමට සැලැස්විම අපගේ අරමුණයි.

දිවයින පත්‍රය මගින් සැම මසකම නිකුත් කරන බෞද්ධ සගරාව බුදු මග එයට පිවිසිමට

arrow

2017 ජනවාරි මස 12 බ්‍රහස්‌පතින්දා

  PDF
 

මුද්‍රණය හා බෙදාහැරිම

සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.

පටුන
   
 

      2017 ජනවාරි මස 12 බ්‍රහස්‌පතින්දා


 

Budumaga

පිනෙන් පොහොසත් වෙමු

 

 

 

sdivaina logo
එම අයතනයේ වෙබ් මුල් පිටුවට ඉක්මන් පිවිසුම

බෞද්ධ ශ්‍රාවක ඔබට අපහසු තාවයකින් තොරව
ලිපි කියවිම සදහා එම ආයතනයට පිං අනුමෝදන් කරමින් පහසුවෙන් එම ලිපි වලට පිවිසිමට සැලැස්විම අපගේ අරමුණයි.

දිවයින පත්‍රය මගින් සැම මසකම නිකුත් කරන බෞද්ධ සගරාව බුදු මග එයට පිවිසිමට

arrow

2017 පෙබරවාරි මස 10 සිකුරාදා

  PDF
 

මුද්‍රණය හා බෙදාහැරිම

සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.

පටුන
   
    2017 පෙබරවාරි මස 10 සිකුරාදා

 

Budumaga

උතුම් ම මොහොත

 

 

 

sdivaina logo
එම අයතනයේ වෙබ් මුල් පිටුවට ඉක්මන් පිවිසුම

බෞද්ධ ශ්‍රාවක ඔබට අපහසු තාවයකින් තොරව
ලිපි කියවිම සදහා එම ආයතනයට පිං අනුමෝදන් කරමින් පහසුවෙන් එම ලිපි වලට පිවිසිමට සැලැස්විම අපගේ අරමුණයි.

දිවයින පත්‍රය මගින් සැම මසකම නිකුත් කරන බෞද්ධ සගරාව බුදු මග එයට පිවිසිමට

arrow

2016 දෙසැම්බර් මස 13 - අඟහරුවාදා

  PDF
 

මුද්‍රණය හා බෙදාහැරිම

සීමාසහිත උපාලි පුවත්පත් සමාගම
අංක 223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13, ශ්‍රී ලංකාව.

පටුන
   
  බුදුමඟට ලියන්න;
     
ලිපිනය - සංස්‌කාරක, බුදුමඟ,
      223, බ්ලූමැන්ඩල් පාර, කොළඹ 13.
     Email - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     2016 දෙසැම්බර් මස 13 - අඟහරුවාදා


     
     
මෙවර 'බුදුමඟ' කවරයේ දැක්‌වෙන්නේ
        පොළොන්නරුව  ඓතිහාසික ගල් විහාරයේ
        සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේගේ ඡායාරූපයකි.
        ඡායාරූපය සහ කවර මෝස්‌තර සැලසුම - හර්ෂණ ජයතිලක

Audio

New Dharma Deshana

Books

Skype Status

JMS Support Online

config

Into Pages.....
November 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

සැසි මුණි සිහනඳ Sesi Muni Sihanada
සිළුමිණ පුවත් පත මගින් කොටස් වශයෙන් පලවු

larg sesimuni sihanada 

 ...

Read more ...
අන් අයට පිහිට
ඹබ අන් අයට පිහිට වන්න කැමතිද
ඹබට උදව් ?.
ඹබට උපකාරයක් ?.
සංසාරේ ආයු කාලය ?.
එක එක් සංසාරවල ආයු කාලය දැන ගන්න.
දිණමිණ දවසේ සිතුවිල්ල
නිවැරදි වැටහීමකින් පින් රැස් කරගනිමු
පෝදා වරුණ
පෝය ලැබිම්, ගෙවිම හා පෝදා වැදගත් දැCopyright © lakruhunu.com Template by VENUS